Stadion u Cijevni
Cijevna
septembre 2010
EURO.STADES.CH