Hornchurch Stadium
Upminster (London)
mars 2009
EURO.STADES.CH