Gradski Stadion
Bijelo Polje
septembre 2010
EURO.STADES.CH