Stadion Uchynskogo
Chernigiv
juin 2012
EURO.STADES.CH