Stadion Šupjaka
Cilipi
octobre 2010
EURO.STADES.CH