Stadion Sevtopolis
Kazanlak
mars 2011
EURO.STADES.CH