Stadion Cracovii im. Józefa Pilsudskiego
Kraków
mai 2011
EURO.STADES.CH