Stadiumi Bashkim Sulejmani
Kuçovë
octobre 2010
EURO.STADES.CH