Stadion im. Ludwika Sobolewskiego
Lódz
mai 2011
EURO.STADES.CH