Stadion Energiya
Nova Kakhovka
juin 2012
EURO.STADES.CH