Centralni Stadion
Šmarje pri Jelšah

septembre 2012
EURO.STADES.CH