Hans-Blümel Stadion
Voitsberg
octobre 2009
EURO.STADES.CH