Centralnyi Stadion (Stadion Polissya)
Zhytomyr
juin 2012
EURO.STADES.CH